Transport & Van in Belgium: “We moeten erkennen dat Schengen vandaag in gevaar is”

Transport & Van in Belgium: “We moeten erkennen dat Schengen vandaag in gevaar is”

“We moeten erkennen dat Schengen vandaag in gevaar is”, zegt Europees Commissaris Violeta Bulc, bevoegd voor Transport. Het volledige interview met haar staat in Transport & Van in Belgium, het ‘jaarboek voor het beheer van het wegtransport’.

Over Schengen zegt Bulc onder meer: “Over grenscontroles moeten we erkennen dat Schengen, een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie, vandaag in gevaar is. Het is van het hoogste belang voor de Europese Unie als geheel dat om een Schengengebied te herstellen zonder interne grenzen. Anders zullen de economische, politieke en sociale kosten voor de EU en de individuele lidstaten enorm zijn. De impact op het wegtransport zou in het bijzonder heel significant zijn. De kost van non-Schengen voor wegtransporteurs zou minstens 3,4 miljard per jaar bedragen met minstens 57 miljoen internationale wegtransportoperaties die getroffen worden.”